Договір публічної оферти

1. Загальні положення.

Інтернет-магазин https://markjbrash.com/ (далі – Продавець), публікує цей договір, що є публічним договором-офертою (далі – Договір) та має відповідну юридичну силу, про продаж товарів, представлених на офіційному інтернет-сайті Продавця на адресу як фізичних, так і юридичних осіб (далі – Покупець).

Відповідно до статей 633, 641,642 Цивільного Кодексу України (далі – ЦКУ) та Правил продажу товарів на замовлення і поза торгівельними чи офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103, даний документ є офертою, а факт здійснення Покупцем замовлення в усній (по телефону чи в магазині, офісі) або письмовій (через сайт чи електронну пошту) формі та отримання даного замовлення Продавцем є повним і безумовним прийняттям даного публічного договору та інформації, що викладена на сайті.

Користування послугами і купівля товарів, послуг інтернет-магазином https://markjbrash.com/ передбачає згоду особи, що користується послугами або купляє товар, із правилами, термінами, обмеженнями та іншими умовами співробітництва, викладеними в даному документі.

Приймаючи даний договір, Покупець підтверджує, що:

А) на момент купівлі товару йому виповнилося 18 років;

Б) інформація, яка надається під час замовлення товарів чи послуг, є правильною та актуальною;

В) надана контактна інформація може бути використана з метою інформування про зміни в роботі, акційних пропозиціях чи іншій інформації, що пов’язана із діяльністю продавця.

На підставі вищесказаного уважно ознайомтеся з даним Договором (публічною офертою) і, якщо ви не згодні з будь-яким з пунктів оферти, будь ласка, залиште сайт.

У цьому договорі, якщо зміст не вимагає іншого, слід тлумачити наступним чином:

«Оферта» - публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі з метою укласти договір купівлі-продажу на існуючих умовах, вказаних у Договорі.

«Товар» - перелік найменувань асортименту, представлений на офіційному сайті Продавця, але не обмежений тільки сайтом.

«Продавець» - компанія, що реалізує Товар, представлений в інтернет-магазині, але не обмежений тільки сайтом.

«Покупець» - фізична або юридична особа, що вступила в договірні відносини з Продавцем на умовах, вказаних у Договорі.

«Акцепт» - повне і беззаперечне прийняття Покупцем умов Договору.

«Замовлення» - окремі позиції з асортиментного переліку Товару, вказані Покупцем при розміщені заявки на інтернет-сайті Продавця чи замовлені в будь-який інший спосіб.

«Кур’єрська доставка» - безпосередня передача товару від Продавця Покупцю незалежним підрядником, який надає послуги Продавцю відповідно до окремого укладеного договору. Продавець не здійснює самостійну доставку товару.

«Інтернет-магазин» - веб-сторінка продавця https://markjbrash.com

«Місце продажу Товару» - веб-сторінка продавця https://markjbrash.com

2. Предмет договору.

2.1. Продавець здійснює продаж Покупцеві Товару, згідно з діючими на момент здійснення замовлення цінами, а Покупець вправі оплатити і прийняти товар відповідно до умов цього Договору.

2.2. Даний Договір є офіційним документом Продавця і є невід’ємною частиною оферти.

2.3. Продаж товару здійснюється через веб-сторінку продавця https://markjbrash.com/3 Момент укладання Договору.

3.1. Текст Договору є публічною офертою (відповідно до статей 633, 643 Цивільного кодексу України і Правил продажу товарів на замовлення поза торгівельними чи офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103).

3.2. Факт оформлення замовлення у Продавця, як самостійно, так і за допомогою оператора, є беззастережним прийняттям умов даного Договору, і Покупець надалі виступає як особа, що вступила в договірні відносини. Покупець зобов’язується самостійно знайомитися з умовами Договору, продавець не зобов’язаний інформувати Покупця про наявність Договору.

3.3. Моментом вступу Покупця в договірні відносини з Продавцем вважається момент замовлення товару, незважаючи на спосіб замовлення і форму оплати.

3.4. На письмову вимогу Покупця Продавець оформлює Договір із підписами сторін.

3.5. Покупець самостійно і за власним бажанням зв’язується із продавцем, що означає, що Покупець ознайомився з даним Договором та погоджується з ним.

4. Ціна товару.

4.1. Ціни в інтернет-магазині вказані в національній валюті України (гривня) за одиницю товару відповідно до існуючого прейскуранту.

4.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну товару до моменту оформлення замовлення без попередження Покупця.

4.3. Остаточною є ціна, вказана менеджером при оформленні замовлення.

5. Оплата товару.

5.2. Оплата товарів і послуг інтернет-магазину  https://markjbrash.com/
здійснюється в національній валюті України згідно з цінами і тарифами, встановленими на момент купівлі товарів чи отримання послуг.

5.3 Оплата товарів і послуг інтернет-магазину  https://markjbrash.com/
здійснюється відповідно до розділу «доставка, оплата і ціни», опублікованого на сайті https://markjbrash.com/

Оплата начисляється тільки за умови дотримання порядку, опублікованого на сайті.

5.4. У випадку несплати, неповної або невчасної оплати інтернет-магазин  https://markjbrash.com/ залишає за собою право ненадання товару, призупинення або повного невиконання узятих на себе зобов’язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дій.

5.5. Товари і послуги гарантуються і надаються тільки за фактом отримання оплати інтернет-магазином  https://markjbrash.com/
 (за умови фізичної наявності товару на складі продавця, можливості його доставки на склад Продавця або за адресою, вказаною Покупцем). До моменту отримання оплати інтернет-магазин  https://markjbrash.com/ не несе ніяких зобов’язань перед Покупцем товарів і послуг, замовлених Продавцем.

5.6. У випадку безготівкової форми оплати обов’язок Покупця щодо сплати вартості товару вважається виконаним з моменту зачислення відповідних коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

5.7. У випадку безготівкової форми розрахунку Покупець зобов’язаний пред’явити менеджеру чи кур’єру документ, що підтверджує факт оплати товару (платіжне доручення, квитанція про сплату і т.д.).

5.8. Ціна на будь-які позиції товару можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку. У випадку зміни ціни на замовленні позиції товару до оплати замовлення, Продавець зобов’язаний у найкоротші терміни повідомити Покупця про такі зміни. Покупець має право підтвердити або анулювати замовлення. У випадку відсутності зв’язку із Покупцем замовлення вважається анульованим упродовж 24-х годин з моменту зміни ціни на товар.

6. Доставка товару.

6.1. Покупець має право отримати замовлений ним товар за допомогою послуг кур’єрської доставки. Продавець самостійно не здійснює доставку замовленого товару Покупцеві.

6.2. Кур’єрська доставка замовлення Покупцеві здійснюється за погодженням із Покупцем і за вказаною ним адресою.

6.3. Доставка замовленого товару здійснюється в межах України, якщо інше не передбачено попередньою домовленістю між сторонами.

7. Продаж товару та послуг.

7.1. Інтернет-магазин   https://markjbrash.com/ не гарантує безумовне виконання замовлення у випадку обставин нездоланної сили (форс мажор).

7.2. Інтернет-магазин  https://markjbrash.com/  не несе і ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за межі сум, отриманих від клієнта у якості оплати за товари та послуги.

7.3. Інтернет-магазин  https://markjbrash.com/  залишає за собою право відмовити в наданні послуг або продажу товару Покупцеві на свій розсуд.

8. Відповідальність перед третіми особами.

8.1. Інтернет-магазин  https://markjbrash.com/  не несе ніякої відповідальності за використання чи подальше використання товарів та послуг, придбаних в інтернет-магазині https://markjbrash.com/ та за його допомогою.

9. Права й обов’язки Сторін.

9.1. Продавець зобов’язується:

9.1.1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.

9.1.2. Надати Покупцеві можливість отримання безкоштовних телефонних консультацій за телефонами, вказаними на сайті https://markjbrash.com/. Об’єм консультацій обмежується конкретними питаннями, пов’язаними з виконанням замовлення.

9.1.3. Продавець залишає за собою право невиконання замовлення у випадку виникнення форс-мажорних обставин.

9.1.4. Продавець залишає за собою право змінювати цей Договір в односторонньому порядку до моменту його укладення.

9.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне використання Покупцем товарів, замовлених в інтернет-магазині.

9.3. Продавець вправі передати свої права та обов’язки щодо виконання замовлень третім особам.

9.4 Покупець зобов’язується:

9.4.1. До моменту звернення в інтернет-магазин https://markjbrash.com/ ознайомитися зі змістом Договору-оферти, умовами оплати та доставки на сайті магазина.

9.5. Право власності на замовлення, а також ризик випадкового його пошкодження чи втрати переходять Покупцеві з моменту передачі товару.

10. Форс-мажорні обставини.

10.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань згідно з умовами Договору на час дії нездоланної сили. Під нездоланною силою розуміються надзвичайні та нездоланні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх обов’язків сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені и т.д.), обставини суспільного життя (військові дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії і т.д.), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції, заборони на торгівлю та інше). Упродовж цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик за результатами форс-мажорних обставин.

11. Авторські права.

Уся текстова інформація та графічні зображення, розміщені на https://markjbrash.com/, є власністю Продавця і не підлягають копіюванню або розповсюдженню.

12. Інформація та її використання.

12.1. Покупець зобов’язаний надати точну і правдиву інформацію в кількості, необхідній для купівлі товару, який він отримує чи купляє. Інформація, надана Покупцем, за необхідності може бути опублікована у відкритих джерелах.

12.2. Інтернет-магазин https://markjbrash.com/  має право на свій розсуд вимагати від Покупця документального підтвердження справжності наданої інформації.

12.3. Надання неточної інформації чи ненадання такої інформації на вимогу інтернет-магазині https://markjbrash.com/ може слугувати приводом для призупинення надання послуг або продажу товару. При цьому інтернет-магазин https://markjbrash.com/ не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані Покупцеві у випадку непродажу товару за умови невиконання пункту 12.1.

12.4. Продавець збирає та обробляє персональні дані Покупців (а саме: прізвище, ім’я, по батькові Покупця, адреса доставки; контактні телефони, адреса електронної пошти і т.д.) в цілях:
- виконання умов даного Договору;
- доставки Покупцеві замовленої ним продукції.

12.5. Здійснюючи замовлення товару через інтернет-магазин  https://markjbrash.com/ Покупець дає згоду на збір та обробку такої інформації.

12.6. Доступ до персональних даних Покупця мають тільки особи, які безпосередньо залучені до виконання замовлення.

12.7. Продавець зобов’язується: дотримуватися конфіденційності у відношенні персональних даних Покупців; не допускати спроб несанкціонованого використання персональних даних Покупців третіми особами; виключити доступ до персональних даних Покупців осіб, що не мають безпосереднього відношення до виконання заявки, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.